ေလာကကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ နီတိမ်ား


ေလာကကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ နီတိမ်ား


ေလာကအေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာ၊ လိုက္နာက်င့္ႀကံဖြယ္ရာမ်ားကို ဖြင့္ဆိုၫႊန္ျပသည့္ က်မ္းစာကို ေလာကနီတိက်မ္းဟုေခၚသည္။ ဤက်မ္းစာကုိ ေလာကီေလာကုတ္စြယ္စံုရ က်မ္းဂန္တတ္ ပညာရွိအမတ္ႀကီး “စတုရဂၤဗလ”က ေရးသားၿပဳစုခဲ့၍ ပင္းယေခတ္က်မ္းစာဟု သိမွတ္ရပါသည္။ နီတိက်မ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ဂါထာတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ဘုရားေဟာဂါထာမ်ားျဖစ္၍ ဘုရားလက္ထက္ကပင္ ရွိေနၿပီဟု ယူဆရပါသည္။
             ဘႀကီးေတာ္မင္းလက္ထက္ သကၠရာဇ္(၁၁၉၆)ခုႏွစ္တြင္ ေလာကနီတိက်မ္း၏ မွီရာနိႆယကို “ စကၠိႏၵာဘိသိရီသဒၵမၼဓဇ မဟာဓမၼ ရာဇာဓိ ရာဇဂုရု ” ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရ ဆရာေတာ္ “ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ ” က အနက္ျမန္မာျပန္ဆိုထားပါသည္။
            ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ ေရႊဟသၤာေတာရတိုက္မွ “ အဂၢမဟာ ပ႑ိတ ” စံေက်ာင္းဆရာေတာ္က ေလာကနီတိအဖြင့္က်ယ္ လက္စြဲက်မ္းအမည္ျဖင့္ က်မ္းတစ္ေစာင္ျပဳစုရာ ပ႑ိတက႑၊ သုဇနက႑၊ ဗာလဒုဇၨနက႑၊ မိတၱက႑ ေလးခုသာ ၿပီးစီးသည္။ က႑(၇)ခုအနက္ က်န္(၃)ခုကို စံေက်ာင္းဆရာေတာ္၏တပည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေက်ာင္းေတာ္ရာေရႊက်င္တိုက္မွ “ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၱေဇာတ ဆရာေတာ္” က ၿပီးစီးေအာင္ ဆက္လက္ျပဳစုခဲ့ရသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဗိမာန္ ၫႊန္ၾကားေရး၀န္ “ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးသာျမတ္ ” က စာဏက်နီတိႏွင့္ ေလာကနီတိက်မ္းကို မူရင္းအတိုင္း ျမန္မာျပန္ဆို၍ “ နီတိက်မ္းေက်ာ္ ေဒြႏွစ္ေဖာ္ ” အမည္ျဖင့္ (၁၉၅၄)တြင္ ထုတ္ေ၀သည္။ “ စာေရးဆရာ ဒါရိုက္တာႀကီး ဦးသုခ ” ကလည္း ေလာကနီတိက်မ္းကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထားခဲ့ေသးသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ ရိုးမတိမ္ဆရာေတာ္ “ ဦးသီလာစာရ ” က “ ကမၻာ့ေရႊအိုး ” အမည္ျဖင့္ ေလာကနီတိက်မ္းကို (၁၉၈၂)တြင္ ျပဳစုထုတ္ေ၀သည္။
            ေလာကနီတိက်မ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔လည္း ျပန္ဆိုခဲ့ၾကေသးသည္။ (၁၈၈၆) ခုႏွစ္တြင္ “ မစၥတာေဂ်ဂေရး ” ဆိုသူကလည္းေကာင္း၊ (၁၉၆၂)ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ဒႆနိကႏွင့္ စိတၱေဗဒပါေမာကၡ “ ေဒါက္တာစိန္တူ ” ကလည္းေကာင္း၊ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီးတက္တိုးကလည္းေကာင္း ျပန္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္ထိတိုင္ စာေရးဆရာအသီးသီးက နီတိအေၾကာင္းကို မဂၢဇင္းစာမ်က္ႏွာထက္မွာ ေရးသားေနၾကဆဲ၊  စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေ၀ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။ နီတိက်မ္းကို ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ လူပညာရွိ၊ ရဟန္းပညာရွိတို႔က အဘယ့္ေၾကာင့္ က်မ္းျပဳခဲ့ၾက၊ ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသနည္း။ ေခတ္စနစ္တိုင္းတြင္ မွန္ကန္အသံုး၀င္ေသာ မပ်က္ယြင္းသည့္ သစၥာတရားျဖင့္ အဖိုးအနမတဂၢထိုက္တန္ေသာ က်မ္း၏တန္ဖိုးကို သိရွိၾက၍ ေႏွာင္းလူတို႔ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေစႏိုင္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္။
            စတုရဂၤဗလ အမတ္ႀကီးကလည္း နီတိက်မ္း၏ဂုဏ္ကို ဤသို႔ၫႊန္းဆိုထားသည္။ နီတိက်မ္းသည္ ေယာက္်ား၏ အႏွစ္မည္၏။ အမိအဖလည္း မည္၏။ ဆရာသမားလည္းမည္၏။ ေယာက္်ားေကာင္းျဖစ္လိုသူသည္ နီတိက်မ္းအတတ္ကို သိနားလည္ရာ၏ဟု ဖြင့္ဆိုထားခဲ့သည္။
            ေရွးအခါက မင္းညီမင္းသား၊ ေယာက္်ားေကာင္းတို႔တတ္အပ္ေသာ အတတ္ပညာဆယ့္ရွစ္ပါးတြင္ နီတိက်မ္းအတတ္သည္လည္း ပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္သည္။ နီတိတတ္ေသာသူသည္ ပညာရွိျဖစ္ႏိုင္၏။ ႀကီးက်ယ္မြန္ျမတ္၏။ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားႏိုင္၏။
            နီတိက်မ္းတြင္လည္း “ အၾကားအျမင္ပညာကို နည္းသည္ဟူ၍ မေအာက္ေမ့ရာ၊ စိတ္၌သိုမွီးသိမ္းဆည္းထားရာ၏။ ျခေကာင္မ်ားစု၍ ႀကီးထြားလာေသာေတာင္ပိုႏွင့္ အိုးစရည္း၌ က်ဖန္မ်ား၍ ျပည့္လာေသာ ေရေပါက္ကဲ့သို႔ မွတ္အပ္၏ ” ဟူ၍ဆိုထားသည္။ မတတ္ေကာင္းသည့္ အတတ္ပညာ၊ မသိေကာင္းသည့္ ဗဟုသုတဟူ၍မရွိေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းေလ့လာသင္ယူသင့္ပါသည္။
            ပညာတူ၊ အလုပ္အကိုင္တူသည့္ လူႏွစ္ေယာက္တြင္ နီတိတတ္ေသာသူက၊ နီတိအတိုင္းလိုက္နာက်င့္ႀကံႏိုင္သူက က်န္တစ္ဦးထက္ လုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္ ေျခတစ္လွမ္းမက ဆယ္လွမ္းမွ်ပင္ ေရွ႕ေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။ စာဏက်နီတိဆရာႀကီးက သူတပည့္ “ စႏၵဂုတၱ ”ကို ႏြားေက်ာင္းသားဘ၀မွ ရွင္ဘုရင္ဘ၀သို႔ေရာက္ေစခဲ့ျခင္းမွာ ဤနီတိမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
            ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ စာၾကည့္တိုက္မး သင္တန္းနည္းျပဆရာေတာ္ ဥိီးပညာသာမိ(မာဂဓီ-သာစည္) ေရးသားျပဳစုသည့္ (၁၉၈၉)ခုႏွစ္ထုတ္ ဆယ္ေစာင္တြဲသင္တန္း ျမန္မာျပန္က်မ္းကို ဖတ္ရႈေလ့လာမိပါသည္။ ထိုက်မ္းစာအုပ္မွ နီတိမ်ားကို ခံစားႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်၍ ကၽြန္ေတာ္ခံစားမိသမွ်၊ ဆင့္ပြားေတြးေတာမိသမွ်ေလးမ်ားကို မွ်ေ၀လိုေသာေစတနာျဖင့္ အေတြးအႀကံေလးမ်ားကို ေဆာင္းပါးအသြင္ေရးဖြဲ႕လိုက္ရပါသည္။ ထိုသို႔ေရးဖြဲ႕ရာတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္၊ ေခတ္အသီးသီး၌ က်မ္းျပဳခဲ့ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္၊ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္၊ လူပညာရွိ၊ ရဟန္းပညာရွိ ဆရာသမားအေပါင္းအား တစ္ဦးမက်န္ နဖူးေျမခိုက္ ဦးႏွိမ္ရိုက်ိဳးလ်က္ ေရးဖြဲ႕ပါသည္။
            ကၽြန္ေတာ္ေရးသားလိုက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားေၾကာင့္ နီတိကို လူအမ်ားပိုမိုစိတ္၀င္စားလာျငားအံ့။ မဏိေဇာတပတၱျမားရတနာသည္ မည္သို႔ေသာေနရာဌာနတြင္ ေရာက္ေနေစကာမူ ပတၱျမား၏ဂုဏ္သတၱိအစြမ္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ေတာက္ပလင္းလက္ထင္ရွားျခင္း ျဖစ္ရာ၏။ ထိုသို႔မဟုတ္မူပဲ နီတိ၏ဂုဏ္ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစခဲ့ပါမူကား ကၽြန္ေတာ္၏အေတြးအႀကံ၊ အေရးအသားမ်ား ေသးသိမ္ညံ့ဖ်င္း၍သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း .…။
                                  
                                                                                                                     ထူးေအာင္ဝင့္

Comments

Popular posts from this blog

တဒဂၤလူမိုက္ႀကီး

ျမန္မာစာ ဆင္းရဲၾကပံုမ်ား

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ OG Ward